SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

Kasım 30, 1999
Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 04.09.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 04.09.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) halka arz başvurumuza ilişkin 13.04.2006 tarih ve 18/421 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca; şirketimizin stokları ile satış hacminin ve dolayısıyla karlılığının, ilaç fiyatlarının düşüş ve/veya artışları, sektördeki yasal düzenleme değişiklikleri ve üreticilerin bu değişiklikler kapsamında belirlediği politikalardan etkilendiği dikkate alınarak, faaliyetlerimize ve mali durumumuza etkisi olabilecek bu tip hususlarda Seri:VIII, No:39 tebliği çerçevesinde gerekli açıklamada bulunmamız gerektiği bildirilmiştir. Bu çerçevede, 04.09.2006 tarihinden itibaren ilaç fiyatlarına bir önceki ay fiyat seviyesine göre %4,55 oranında zam geldiği ve bu zamla birlikte Haziran 2006'dan bu yana fiyatlara yansıyan zam oranının %15'e ulaştığı; söz konusu fiyat artışlarının şirketimiz cirosuna yansımasının olumlu yönde olmasının beklenebileceği hususları kamuoyuna ve hissedarlarımıza duyurulur.