SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

Kasım 30, 1999
Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 03.10.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 03.10.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) halka arz başvurumuza ilişkin 13.04.2006 tarih ve 18/421 sayılı toplantısında alınan ve Kurul'un 2006/17 sayılı haftalık bülteninde duyurulan kararı çerçevesinde, şirketimizin stokları ile satış hacminin ve dolayısıyla karlılığının, ilaç fiyatlarının düşüş ve/veya artışları, sektördeki yasal düzenleme değişiklikleri ve üreticilerin bu değişiklikler kapsamında belirlediği politikalardan etkilendiği dikkate alınarak, şirketimize halka açılma sonrasında faaliyetlerimize ve mali durumumuza önemli etkisi olabilecek bu tip hususlarda Seri: VIII, No: 39 Tebliği çerçevesinde gerekli açıklamada bulunulması gerektiği bildirilmişti.

Sağlık Bakanlığı koordinatörlüğünde toplanan Fiyat Değerlendirme Komisyonu'nun son kararları uyarınca hazırlanan geçici ilaç fiyat listesi, 02.10.2007 tarihinde T.C. İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü 'nün Web Sitesinde ilan edilmiştir. Yeni fiyatlar 16.11.2007 tarihinden itibaren geçerli olacak olup, referans fiyat hesaplaması için kullanılacak olan dönemsel Avro döviz kuru 1,7280 YTL olarak tespit edilmiştir. İlan edilen fiyatlar itibariyle, farklı ürünlerde farklı oranlarda fiyat değişimi gerçekleştiğinden, tüm ilaçlar için geçerli olacak tek bir fiyat değişim oranından bahsedebilmek mümkün değildir. Bu itibarla, ilaç fiyatlarındaki düşüş hakkında yatırımcıların en doğru şekilde bilgilendirilebilmelerini teminen, şirketimizin 01.01.2007/30.09.2007 döneminde gerçekleşmiş olan satış kompozisyonundan elde edilen miktar (kutu) verileri baz alınarak mukayeseli bir değerlendirme yapıldığında, fiyatlardaki değişimin yaklaşık olarak % 6 oranında bir düşüşe işaret ettiği hesaplanmaktadır. Ne var ki, bu oranın tamamıyla geçmiş veriler ışığında hesaplandığı, bundan sonra gerçekleşecek satışlarımızın farklı bir ürün miktar kompozisyonuna sahip olabileceği, bu itibarla kamuyu aydınlatma ilkeleri çerçevesinde yatırımcıların son gelişmeler hakkında en doğru bilgiye sahip olabilmeleri için hesaplanmaya çalışılan fiyat düşüşü etkisinin, gerçekleşecek ciroya aynı oranda yansımayabileceği hususları göz ardı edilmemelidir.