SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

Kasım 30, 1999
Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 01.06.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 01.06.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

"Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 1 Haziran 2007 tarihli toplantısında, 225.000.000 YTL olan çıkarılmış sermayenin, 750.000.000 YTL olarak belirlenmiş olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere;

1. 28.05.2007 tarihli Genel Kurul'da onaylandığı şekilde, 2006 yılı dağıtılabilir karının, çıkarılmış sermayenin %29,01'ine karşılık gelen 65.277.116,98 YTL'lik kısmı bedelsiz hisse şeklinde kar payı olarak dağıtılarak,

2.

a) 2005 yılı karından 71.983.186,60 YTL
b) 5024 Sayılı Yasaya göre oluşan geçmiş yıl karından 5.556.044,93 YTL
c) Emisyon priminden 101.365.993,00 YTL
d) Sermaye yedekleri hesabından 48.317.658,49 YTL
olmak üzere, çıkarılmış sermayenin %100,99'una karşılık gelen 227.222.883,02 YTL iç kaynaklardan karşılanarak, toplam 292.500.000 YTL artırılmak suretiyle 517.500.000 YTL'ye çıkartılmasına, söz konusu artırım karşılığı ihraç edilecek payların kayda alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına ve Kurul'un kayda işlemini takiben, artışa ilişkin hisselerin pay sahiplerine 29 Haziran 2007 tarihinde dağıtılmasına karar verilmiştir. 2006 yılına ait temettüden (%29,01) ve iç kaynaklardan (%100,99) karşılanmak suretiyle yapılacak toplam bedelsiz sermaye artışının, şirketimiz çıkarılmış sermayesine oranı %130'dur."