SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

Kasım 30, 1999
Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi İletişim Bilgileri

Açıklanacak Özel Durum:

(Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi İletişim Bilgileri)

 

Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Seri: IV, No:41 no.lu Tebliğin "Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi " başlıklı 7. Maddesi ve "Ortaklıkların sermaye piyasası mevzuatına uyum kapasitesinin güçlendirilmesi" başlıklı 8. maddesi kapsamında yer alan görevler Şirketimizde "Yatırımcı İlişkileri ve Sermaye Piyasası" Birimi sorumluluğunda yerine getirilmektedir. 26 Mart 2009 tarih ve 10 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile asaleten ataması yapılan birim yöneticisi Kürşad Duman'a ait iletişim bilgileri aşağıda belirtilmiştir:

 

Kürşad Duman

Yatırımcı İlişkileri ve Sermaye Piyasası Müdürü

Tel: 0216 554 0695

Faks: 0216 554 0 569

e-posta: k.duman@selcukecza.com.tr

 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.