SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

Kasım 30, 1999
Itriyat Pazarında Faaliyet Gösterilmeğe Başlanması

Şirketimiz bugünden (17.06.2009) itibaren, öncelikle 5 adet Selçuk Ecza, 4 adet As Ecza şubesi olmak üzere toplam 9 ana şubede, Eczanelere yönelik olarak ıtriyat pazarında faaliyet göstermeğe başlamıştır. Bahsi geçen ürünlerin, tüm şubelerimizde satılması konusunda çalışmalarımız devam etmektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.