SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

Kasım 30, 1999
İlaç Fiyat Değişikliği

Açıklanacak Özel Durum: İlaç Fiyat Değişikliği

SPK'nın halka arz başvurumuza ilişkin 13.04.2006 tarih ve 18/421 sayılı toplantısında alınan ve Kurulun 2006/17 sayılı haftalık bülteninde duyurulan kararı çerçevesinde; şirketimizin satış hacmi ve karlılığını etkileyebilecek nitelikteki ilaç fiyat değişimleri hakkında Seri:VIII, No:54 Tebliği çerçevesinde açıklama yapılması gerektiği bildirilmiştir.

T.C.İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün Web Sitesinde yapılan duyuruda, Sağlık Bakanlığı koordinatörlüğünde kurulmuş olan fiyat değerlendirme komisyonunun 13 Şubat 2009 tarihli toplantısında ilaç fiyatlarının belirlenmesine baz teşkil eden ve 1,8144 TL olarak uygulanmakta olan dönemsel Avro değerinin 1,9595 TL olarak belirlendiği duyurulmuştur. Söz konusu artış ilaç fiyatlarında ortalama %8'lik bir artışa karşılık gelmektedir. Yeni fiyatların 2 Nisan 2009 tarihinden itibaren geçerli olacağı duyurulmuştur.