SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

Kasım 30, 1999
Bilgilendirme Politikası ve İçsel Bilgilere Erişimi Olanların Listesi

Açıklanacak Özel Durum:
(13.05.2009 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında onaylanan Bilgilendirme Politikası ve İçsel Bilgilere Erişimi Olanların Listesi)

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII No:54 Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 16. Maddesi uyarınca düzenlenen İçsel Bilgilere Erişimi Olanların Listesi ve yine aynı Tebliğ'in 23. maddesi uyarınca hazırlanan Bilgilendirme Politikası 13.05.2009 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda onaylanmıştır. Bilgilendirme Politikası, www.selcukecza.com.tr adresindeki kurumsal internet sitemizde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.