SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

Kasım 30, 1999
Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı'nın Kuruluşu (Güncelleme_3)

Değişen konularla ilgili bilgiler : Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Çağrı Muafiyeti Başvurusu ile ilgili olarak Selçuk Ecza Deposu Tic. ve San. A.Ş. ile Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı'ndan istenen bilgi ve belgelerin teslim edilmesi


Açıklanacak Özel Durum:
(Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı'nın Çağrı Yoluyla Hisse Toplanmasına İlişkin Muafiyet Başvurusu ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından istenen bilgi ve belgelerin teslim edilmesi)

Sermaye Piyasası Kurulu, Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı'nın 16.03.2009 tarihli Çağrı Muafiyeti başvurusuna cevaben B.02.1.SPK.0.13- 411 sayılı ve 3749 nolu yazısı ile Şirketimiz'den ve Vakıf'tan bazı bilgi ve belgeler talep etmiştir.

Şirketimiz, ilgili bilgi ve belgelere cevaben yazmış olduğu 22.04.2009 tarihli yazıyı, 22.04.2009 tarih ve 15190 sıra numarası ile Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı ise 22.04.2009 tarih ve 15191 sıra numarası ile 22.04.2009 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na elden teslim etmiştir. Çağrı Muafiyeti Başvurumuz hakkındaki gelişmeler müteakip özel durum açıklamaları ile kamuoyuna duyurulacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.