SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

Kasım 30, 1999
Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı'nın Kuruluşu (Güncelleme_2)

Değişen Konularla İlgili bilgiler: Vakfın Çağrı Yoluyla Hisse Toplanmasına İlişkin Başvurusu

 Açıklanacak Özel Durum: Ahmet ve ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı'nın Çağrı Yoluyla Hisse Toplanmasına İlişkin Başvurusu

 Sermaye Piyasası Kurulu, 5 Ocak 2009 tarih ve B.02.1.SPK.0.13/7/54 sayılı yazısı ile Vakfın kurulmasını ve söz konusu tahsis işleminin tamamlanmasını müteakip, Vakfın Şirketimizin diğer ortaklarına ait hisse senetlerini satın

almak amacıyla çağrıda bulunmak üzere, muafiyet şartlarının sağlanması durumunda ise çağrıdan muafiyet talebi ve bu talebi destekleyici her türlü bilgi ve belge ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No:8 sayılı Tebliğinde öngörülen süreler içerisinde Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunması istenmiştir.

 Buna istinaden Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı 16 Mart 2009 tarih ve 10016 sayılı yazısı ile,

1) Vakfa hisse tahsis etme işlemi, bir alım satım işlemi olmadığından ve Şirket'in halka açılması sırasında yayımlanan İzahname'nin 57.ci sayfasında Vakıf kurma niyetinin yayınlanmış olması sebebiyle Seri:IV No:8 sayılı tebliğin 17. Maddesi kapsamına girmemesi kanaatinde olduğu,

2) Ancak Sermaye Piyasası Kurulu, bu görüşte değilse Kurul tarafından vakfa çağrı yapma konusunda muafiyet verilmesi amacıyla

Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştur.