SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

Kasım 30, 1999
Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı'nın Kuruluşu (Güncelleme_1)

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Konu: Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı'nın Kuruluşu

Değişen Özel Durumlar: Vakfın kuruluşunun kesinleşmesi

Açıklanacak Özel Durum: Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı'nın Kuruluşu

Kurucuları Ahmet Keleşoğlu, Nezahat Keleşoğlu ve Selçuk Ecza Holding Anonim Şirketi olan; Üsküdar 9.Noterliği'nin, 05.12.2008 tarih ve 29015 yevmiye nolu düzenleme şeklinde vakıf senedine göre kurulan Üsküdar 2.Asliye Hukuk Mahkemesi 2008/308 E.2009/41K. No ve 17.02.2009 tarihli kararı ile tesciline karar verilen Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı 11.03.2009 tarihli ve 27166 sayılı Resmi Gazete'de ilan edilerek Vakfın kuruluşu 11.03.2009 tarih itibariyle kesinleşmiştir.