SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

Kasım 30, 1999
2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu

   Genel Kurul Toplantısı Sonucu


  
AdresMahir İz Cad. No: 45/2 34662 Altunizade / İstanbul
Telefon216 - 5540554
Faks216 - 5540569
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon216 - 5540384
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks216 - 5540517
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır
Özet Bilgi2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu


  
Genel Kurul TürüOlağan
Tarihi ve Saati15.05.2013 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı?Evet
Alınan KararlarŞirketimizin 15.05.2013 tarihinde gerçekleştirilen 2012 hesap yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketin faaliyet sonuçları onaylanarak, Yönetim Kurulu Üyelerinin tümü ve Denetçiler ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.
Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarına ilişkin Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Fiziki ve Elektronik Genel Kurul Hazirun Cetveli, Ana Sözleşme Değişiklikleri Tadil Metni, Genel Kurul İç Yönergesi ve Kar Payı Dağıtım Tablosu ekte Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulmuştur.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?Evet
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?Evet


   Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi


  
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?Evet


  
Nakit Kar Payı Ödeme ŞekliPeşin

Pay Grup Bilgileri1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,SELEC(Eski),TRESLEC000140,05000000,0425000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRESLEC000220,05000000,0500000

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
31.05.2013


  
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?Hayır


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Ekli dosya 1 için tıklayınız.

Ekli dosya 2 için tıklayınız.

Ekli dosya 3 için tıklayınız.

Ekli dosya 4 için tıklayınız.

Ekli dosya 5 için tıklayınız.