SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

Kasım 30, 1999
2012 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

 

  
Yönetim Kurulu Karar Tarihi18.04.2013
Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi15.05.2013


 

  
Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme ŞekliPeşin

Pay Grup Bilgileri1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL)1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,SELEC(Eski),TRESLEC000140,05000000,0425000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRESLEC000220,05000000,0500000

Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
31.05.2013


Pay Grup BilgileriPay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL)Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
B Grubu,SELEC(Eski),TRESLEC000140,0000,00000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRESLEC000220,0000,00000


   EK AÇIKLAMALAR:


Ekte yer alan kar dağıtım tablosunda açıklanan şekilde SPK Seri: XI, No:29 tebliği uyarınca hesaplanan konsolide kardan, yasal kayıtlar üzerinden hesaplanan 5.809.134,20-TL Birinci Tertip Yasal Yedek Akçenin düşülmesi ve 3.549.995,00-TL bağış ve yardımların eklenmesinden sonra ortaya çıkan net dağıtılabilir dönem karından 28.284.916,76-TL birinci temettü ve 2.765.083,24-TL ikinci temettü olmak üzere; 1-TL nominal değerdeki beher hisse senedine brüt %5 oranında 0,05- TL, net %4,25 oranında 0,0425-TL olacak şekilde, toplam 31.050.000,00-TL nakit temettü ödenmesi, sonrasında kalan tutarın Olağanüstü Yedek Akçeler hesabına aktarılması hususu Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Ekli dosya için tıklayınız.