SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

Kasım 30, 1999
2011 Yılı Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Ekte yer alan yer alan kar dağıtım tablosunda açıklanan şekilde SPK Seri: XI, No:29 tebliği uyarınca hesaplanan konsolide kardan, yasal kayıtlar üzerinden hesaplanan 5.901.768,56-TL Birinci Tertip Yasal Yedek Akçenin düşülmesi ve 2.760.819,00-TL bağış ve yardımların eklenmesinden sonra ortaya çıkan net dağıtılabilir dönem karından 27.084.417,49-TL birinci temettü ve 3.965.582,51-TL ikinci temettü olmak üzere; 1-TL nominal değerdeki beher hisse senedine brüt %5 oranında 0,05- TL, net %4,25 oranında 0,0425-TL olacak şekilde, toplam 31.050.000,00-TL nakit temettü ödenmesi, sonrasında kalan tutarın Olağanüstü Yedek Akçeler hesabına aktarılması hususu Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır.

2011 yılı kar payı dağıtım tablosu ekte yer almaktadır.

Ekli dosya için tıklayınız.