SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

Kasım 30, 1999
12 Haziran 2008 tarihli Referans Gazetesi'nde Sağlık Bakanlığı koordinasyonundaki Fiyat Değerlendirme Komisyonunun kararı uyarınca şirketimizin ilaç fiyatlarına %5 artış yapmaya karar verdiği şeklinde bir haber yer almıştır.

12 Haziran 2008 tarihli Referans Gazetesi'nde Sağlık Bakanlığı koordinasyonundaki Fiyat Değerlendirme Komisyonunun kararı uyarınca şirketimizin ilaç fiyatlarına %5 artış yapmaya karar verdiği şeklinde bir haber yer almıştır. Türkiye'de ilaç fiyatları yasal mevzuat gereğince Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmekte ve ilaç fiyatlarıyla ilgili her türlü değişiklik Sağlık Bakanlığı İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğünün Web Sitesinde duyurulmaktadır. Şirketimizin ilaç fiyatlarının belirlenmesinde herhangi bir yetkisi yoktur ve dolayısıyla böyle bir karar verebilmesi mümkün değildir. İlgili gazete haberinde belirlenen ilaç fiyat artışı Sağlık Bakanlığı Fiyat Değerlendirme Komisyonunun kararı olup, aynı oranda olmak üzere üretici ve depocu fiyatlarına ve perakende fiyatlara yansıyacaktır.