SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

Mayıs 05, 2015
16000 - Yönetim Kurulu Komiteler

Yönetim Kurulu Komiteleri

 

1

MUSTAFA SONAY GÜRGEN

GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK. VEKİLİ

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

05.05.2015 17:56:50

 


  

 

 

 

Ortaklığın Adresi

:

Kuş Bakışı Cad. No:37 34662 Altunizade / İstanbul

Telefon ve Faks Numarası

:

T:216 - 5540554 F:216 - 5540569

E-posta adresi

:

investorrelations@selcukecza.com.tr

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası

:

T:216 - 5540381 F:216 - 5540517

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

:

Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

:

Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

:

Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi

:

-

Özet Bilgi

:

Yönetim Kurulu Görev Paylaşımı ve Yönetim Kurulu Komiteleri


  AÇIKLAMA:

Şirketimizin 05.05.2015 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, 16.04.2015 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında seçilen yönetim kurulu üyelerimiz arasında yapılan görev paylaşımı sonucu, Sayın Mustafa Sonay GÜRGEN'in yönetim kurulu başkanı, Sayın Mehmet YILMAZ'ın yönetim kurulu başkan vekili olarak görev yapmasına   ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca oluşturulması gereken yönetim kurulu komitelerinin, aşağıdaki şekilde oluşturulmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.


Denetimden sorumlu komite
Üzeyir Baysal (Başkan-Bağımsız)
Tülay Yazar Öztürk (Üye-Bağımsız)
Kurumsal Yönetim Komitesi
Tülay Yazar Öztürk (Başkan-Bağımsız)
Nazım Karpuzcu (Üye-İcracı olmayan)
Aslı Günel(Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi)
Aday Gösterme Komitesi
Reşit Keskin(Başkan-Bağımsız)
Mehmet Yılmaz (Üye-İcracı)
Üzeyir Baysal (Üye-Bağımsız)
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Üzeyir Baysal (Başkan-Bağımsız)
İbrahim Haluk Öğütçü (Üye-İcracı)
Reşit Keskin (Üye-Bağımsız)
Ücret Komitesi
Reşit Keskin (Başkan-Bağımsız)
Ali Akcan (Üye-İcracı)
Tülay Yazar Öztürk (Üye-Bağımsız)
 


  

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.