SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

Nisan 01, 2014
YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ


http://www.kap.gov.tr/resimler/altpaket.gif
   Özel Durum Açıklaması (Genel)

http://www.kap.gov.tr/resimler/tablo.gif
   

 

 

 

Ortaklığın Adresi

:

Mahir İz Cad. No:43 Altunizade/İstanbul

Telefon ve Faks Numarası

:

T:0216 554 0554 F: 0216 554 0556

E-posta adresi

:

investorrelations@selcukecza.com.tr

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası

:

T:0216 554 0581-0216 554 0582 F:0216 554 0517

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?

:

Hayır

Özet Bilgi

:

Yönetim Kurulu Komiteleri ve Çalışma Esasları


http://www.kap.gov.tr/resimler/metin.gif
   AÇIKLAMA:

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 3.1.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürülüğe girmiş olan  Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.5.3.  nolu ilkesine uyum sağlamak üzere Yönetim Kurulumuzca alınan kararlar sonrasında Yönetim Kurulu Komitelerinde yer alan üyelere ilişkin bilgiler aşağıda, çalışma esasları ekte yer almaktadır.

Denetimden sorumlu komite
Üzeyir Baysal (Başkan-Bağımsız)
Tülay Yazar Öztürk (Üye-Bağımsız) 
Kurumsal Yönetim Komitesi
Tülay Yazar Öztürk (Başkan-Bağımsız)
Nazım Karpuzcu (Üye-İcracı olmayan)
Aday Gösterme Komitesi
Reşit Keskin(Başkan-Bağımsız)
Mehmet Yılmaz (Üye-İcracı)
Üzeyir Baysal (Üye-Bağımsız)
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Üzeyir Baysal (Başkan-Bağımsız)
İbrahim Haluk Öğütçü (Üye-İcracı)
Reşit Keskin (Üye-Bağımsız)
Ücret Komitesi
Reşit Keskin (Başkan-Bağımsız)
Ali Akcan (Üye-İcracı)
Tülay Yazar Öztürk (Üye-Bağımsız)


http://www.kap.gov.tr/resimler/metin.gif
   

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.