SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

Haziran 30, 2014
Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi İletişim Bilgileri, Kurumsal Yönetim Komitesine Üye Olarak Atanması ve Komite Çalışma Esasları Değişikliği


http://www.kap.gov.tr/resimler/altpaket.gif
   Özel Durum Açıklaması (Genel)

 

 

 

Ortaklığın Adresi

:

Kuş Bakışı Cad. No:37 34662 Altunizade / İstanbul

Telefon ve Faks Numarası

:

T:216 - 5540554 F:216 - 5540569

E-posta adresi

:

investorrelations@selcukecza.com.tr

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası

:

T:216 - 5540381 F:216 - 5540517

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?

:

Hayır

Özet Bilgi

:

Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi İletişim Bilgileri, Kurumsal Yönetim Komitesine Üye Olarak Atanması ve Komite Çalışma Esasları Değişikliği


http://www.kap.gov.tr/resimler/metin.gif
   AÇIKLAMA:

Yönetim Kurulumuzca , Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 3.1.2014 Tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisinin "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı"na sahip olması, ortaklıkta tam zamanlı yönetici olarak çalışıyor olması ve kurumsal yönetim komitesi üyesi olarak görevlendirilmesi zorunludur." hükmüne uygunluk sağlanmasını teminen, Tülay Yazar Öztürk ((Başkan-Bağımsız)) ve Nazım Karpuzcu'dan (Üye-İcracı olmayan) oluşan Kurumsal Yönetim Komitesi'ne, Yatırımcı İlişkileri ve Sermaye Piyasası Koordinatörü Aslı Günel'in üye olarak atanmasına ve çalışma esaslarının ekli şekilde değiştirilmesine karar verilmiştir.
Yatırımcı İlişkileri ve Sermaye Piyasası Koordinatörü Aslı Günel'in iletişim bilgileri aşağıda verilmiştir.
Telefon: 0216 5540581
e-posta:investorrelations@selcukecza.com.tr


http://www.kap.gov.tr/resimler/metin.gif
   

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.