SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

Şubat 13, 2014
HERHANGİ BİR OTORİTEYE MALİ TABLO VERİLMESİ

 

 

 

 

Mali Tablonun Hesap Dönemi

:

01.01.2013-31.12.2013

Mali Tablonun Verildiği Otorite

:

Büyük Mükellefler V.D.

Mali Tablonun Verilme Nedeni

:

2013 / 4. Dönem Geçici Vergi

Mali Tablonun Verilme Tarihi

:

13.02.2014


http://www.kap.gov.tr/resimler/metin.gif
   EK AÇIKLAMALAR:

1. Ekte yer alan  Şirketimiz'in 01.01.2013-31.12.2013 dönemi gelir tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasaları Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
2. Sermayesinde %99,99 oranında pay sahibi olduğumuz As Ecza Deposu Ticaret A.Ş., Şirketimiz faaliyetleri içerisinde kayda değer bir yere sahiptir. Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından vergi dairesine beyanname ekinde verilen ve kamuya açıklanmak üzere KAP'a da gönderilen gelir tablosunun "solo" nitelikte olduğu dikkate alınarak; yatırımcıların eksiksiz ve en doğru şekilde bilgilendirilmelerini teminen, As Ecza tarafından geçici  vergi beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne verilen Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş 01.01.2013-31.12.2013 dönemine ilişkin gelir tablosu ekte yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır.