SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

Nisan 16, 2014
GENEL KURUL SONUCU


http://www.kap.gov.tr/resimler/metin.gif
   Genel Kurul Toplantısı Sonucu

 

 

Adres

Kuş Bakışı Cad. No:37 34662 Altunizade / İstanbul

Telefon

216 - 5540554

Faks

216 - 5540569

Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon

216 - 5540381

Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks

216 - 5540517

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Evet

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır

Özet Bilgi

Genel Kurul Sonuç Bildirimi


 

 

 

Genel Kurul Türü

Olağan

Tarihi ve Saati

16.04.2014 10:00

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi

01.01.2013

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi

31.12.2013

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Alınan Kararlar

Alınan kararları içeren genel kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ilişikte sunulmuştur.

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Hayır

Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Hayır

Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Hayır



http://www.kap.gov.tr/resimler/metin.gif
   Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

 

 

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?

Evet


 

 

 

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli

Peşin

 

Pay Grup Bilgileri

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)

B Grubu,SELEC(Eski),TRESLEC00014

0,0550000

0,0467500

A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRESLEC00022

0,0550000

0,0467500

 

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi

14.05.2014


 

 

 

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?

Hayır



http://www.kap.gov.tr/resimler/metin.gif
   EK AÇIKLAMALAR:

Alınan kararları içeren genel kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ilişikte sunulmuştur.



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.