SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

Şubat 26, 2014
BAĞIMSIZ DENETÇİ SEÇİMİ

  

 

 

 

Ortaklığın Adresi

:

Mahir İz Cad.No:43 Altunizade-İstanbul

Telefon ve Faks Numarası

:

0216 5540554- 0216 5540517

E-posta adresi

:

investorrelations@selcukecza.com.tr

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası

:

0261 5540384

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?

:

Hayır

Özet Bilgi

:

Bağımsız Deenetçi Seçimi


  AÇIKLAMA:

Yönetim Kurulumuz 26.02.2014 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin de görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2014 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetimi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere,  Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.