SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

Aralık 26, 2014
Yatırımcı İlişkileri Birimi hakkında bilgilendirme

 

 

 

 

Ortaklığın Adresi

:

Kuş Bakışı Cad. No:37 34662 Altunizade / İstanbul

Telefon ve Faks Numarası

:

T:216 - 5540554 F:216 - 5540569

E-posta adresi

:

investorrelations@selcukecza.com.tr

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası

:

T:216 - 5540381 F:216 - 5540517

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?

:

Hayır

Özet Bilgi

:

Yatırımcı İlişkileri Birimi hakkında bilgilendirme


http://www.kap.gov.tr/resimler/metin.gif
   AÇIKLAMA:

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 3.1.2014 Tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesi uyarınca,  Şirketimiz nezdinde tam zamanlı olarak görev yapmakta olan Yatırımcı İlişkileri Birimi yöneticisi Aslı Günel ile aynı birimde görevli Şirketimiz nezdinde tam zamanlı olarak görev yapmakta olan Nazan Aksu Yüce'ye ilişkin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.


Aslı Günel 
Telefon: 0216 5540581
e-posta:investorrelations@selcukecza.com.tr

Nazan Aksu Yüce
Telefon: 0216 5540582
e-posta:investorrelations@selcukecza.com.tr


http://www.kap.gov.tr/resimler/metin.gif
   

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.