SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

Şubat 12, 2015
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

 

 

 

 

Mali Tablonun Hesap Dönemi

:

01.01.2014-31.12.2014

Mali Tablonun Verildiği Otorite

:

Büyük Mükellefler V.D.

Mali Tablonun Verilme Nedeni

:

2014/4. Dönem Geçici Vergi

Mali Tablonun Verilme Tarihi

:

12.02.2015


http://www.kap.gov.tr/resimler/metin.gif
   EK AÇIKLAMALAR:

1. Ekte yer alan  Şirketimiz'in 01.01.2014-31.12.2014 dönemi gelir tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasaları Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
2. Sermayesinde %99,99 oranında pay sahibi olduğumuz As Ecza Deposu Ticaret A.Ş., Şirketimiz faaliyetleri içerisinde kayda değer bir yere sahiptir. Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından vergi dairesine beyanname ekinde verilen ve kamuya açıklanmak üzere KAP'a da gönderilen gelir tablosunun "solo" nitelikte olduğu dikkate alınarak; yatırımcıların eksiksiz ve en doğru şekilde bilgilendirilmelerini teminen, As Ecza tarafından geçici  vergi beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne verilen Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş 01.01.2014-31.12.2014 dönemine ilişkin gelir tablosu ekte yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır.

 

Dosyayı indirmek için pdf iconu'na tıklayınız :